Vastaa kyselyyn ja osallistu asukastoiminnan avustamiskäytäntöjen kehittämiseen

463

Tätä viestiä kaupunki toivoo välitettävän eteenpäin, niin saadaan mahdollisimman laajan joukon näkemyksiä ja ajatuksia mukaan.

Kerro kehittämisideasi ja vastaa kyselyyn Helsingin asukastoiminnan ja asukastalojen avustuskäytäntöjen kehittämisestä otakantaa.fi-palvelussa: http://www.otakantaa.fi/asukastoiminnan_avustaminen

Helsinki on kehittämässä asukasyhdistyksille, kaupunginosaseuroille ja asukastaloja ylläpitäville yhteisöille tarkoitettuja avustuskäytäntöjä. Tarkoituksena on laatia yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit.

Kerro kuinka Helsinki voisi kehittää asukastoiminnan avustamisen käytäntöjä ja periaatteita? Entä miten avustusten jakaminen olisi mahdollisimman selkeää, yhtenäistä ja läpinäkyvää? Mitä mielestäsi avustusten hakijoilta ja avustettavalta toiminnalta tulisi edellyttää?

Kysely on avoinna 19.6. asti. Kyselyyn vastaaminen ei edellytä palveluun rekisteröitymistä tai kirjautumista. Kyselyssä on seitsemän kysymystä ja voit halutessasi vastata vain saan niistä. Kooste kyselyn tuloksista on luettavissa palvelussa 15.8. 2014.

Kyselyn tausta: Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen asettaman työryhmän tehtävänä on elokuun loppuun mennessä laatia kaupunginhallitukselle ehdotukset uusiksi avustamisen kriteereiksi ja asukastalojen organisoimistavoiksi( Työryhmän asettamispäätös http://www.hel.fi/static/public/hela/vipa11010VH1J_Kaupunginjohtaja-J/Suomi/Paatos/2014/Kanslia_2014-03-19_Kj_10_Pk/F93E6E29-E909-44E4-900B-ED5F91C85300/Asukasosallisuuden_avustuskriteeristo_-nimisen_tyo.pdf). Kyselyllä haetaan yhteistä näkemystä mahdollisimman yhtenäisistä ja läpinäkyvistä avustuskriteereistä.

Lisätiedot asukasyhteistyöpäällikkö Janne Typpi, janne.typpi@hel.fi, p. 310 73372.

Titta Reunanen, vuorovaikutussuunnittelija

Kaupunginkanslia
Osallisuus ja neuvonta/ Asukasyhteistyö
titta.reunanen@hel.fi
p. 09 310 23437/ 040 5781428
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
(Aleksanterinkatu 24)

www.facebook.com/Helsinginasukasyhteistyo

www.twitter.com/Asukasyhteistyo

Osallistu ja vaikuta – Ajankohtaista