Sosiaalipalveluita

3018
s-info

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston neuvonta
S-infosta neuvoja sosiaalipalveluista

Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki
Kallion virastotalo, katutaso
PL 7022, 00099 Helsingin kaupunki
Avoinna arkisin klo 10-16
Puhelin 09 3104 4000
Sähköposti sosiaalineuvonta@hel.fi  

Huom! Kesän aukioloajat poikkeavat normaalista,
kannattaa tarkistaa.

Sosiaalivirasto neuvoo myös Facebookissa ja Twitterissä.
Lisätietoja saat sosiaaliviraston sivuilta

Sosiaaliviraston eri palveluiden (esim. lasten päivähoito, maahanmuuttajat, vanhukset) neuvonnasta on koottu tietoa
Neuvonta toimialoittain -sivulle.

 

Lasten päivähoito

Kunnalliset päiväkodit
Neuvonta
09 3105 8388

Päiväkoti Asteri   Päiväkoti Nuotti    Päiväkoti Pieksu   Päiväkoti Sinivuori 

Päiväkoti Savela

Perhepäivähoito
Neuvonta
09 3107 3882

Yksityinen päivähoito
Neuvonta 09 3104 3206

Yksityiset päiväkodit
Päiväkoti Aurinko

 

Leikkipuistot

Leikkipuisto Unikko

 

Lapsiperheiden kotipalvelu ja varhainen tuki

Neuvonta 09 3105 8335
Tietoa palvelun sisällöstä löydät Helsingin sosiaaliviraston sivuilta.

 

Lastensuojelu

Neuvonta 09 3107 2874

Miten ja milloin yhteys lastensuojeluun

Lastensuojelun päivystys ja lastensuojeluilmoitukset
Puhelin 09 3107 2874 klo 8.15-16 ja virka-ajan jälkeen puhelin 0206 96006

 

Sosiaalinen ja taloudellinen tuki

Neuvonta