Pukinmäen taidetalo ry

1409

Pukinmäen taidetalo ry:n tarkoituksena on järjestää monitaiteista taidekasvatusta Koillis-Helsingin alueella, tukea taiteen tekemisen kautta ihmisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, lisätä toimialueensa taide- ja kulttuuritarjontaa sekä edistää monimuotoisen taiteen valtakunnallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa mm. ylläpitämällä Pukinmäen taidekouluja, jossa voi harrastaa ja opiskella taidetta monialaisesti. Taiteen perusopetuksen mukaista opetusta annetaan kuvataiteessa, musiikissa, sanataiteessa, sirkuksessa, tanssissa ja teatterissa. Sirkustaiteen laajalla oppimäärällä on opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupa. Taidekoulujen laajasta tarjonnasta löytyy taideopetusta ja kursseja lapsille, nuorille ja aikuisille. Opettajat ovat koulutettuja taideopettajia tai pedagogisesti suuntautuneita ammattitaiteilijoita. Tule löytämään luovuutesi Helsingin monipuolisimpaan taidekouluun!

Pukinmäen taidetalo ry on ensisijaisesti oppilaiden, huoltajien ja pukinmäkeläisten järjestöjen yhteinen järjestö. Huoltajilla on ollut perhekohtainen jäsenyys vuodesta 2007.

Lue lisää Pukinmäen taidekoulujen verkkosivuilta >>