Muistutuksemme ajankohtaiseen Pukinmäen asemakaavaehdotukseen (luonnos)

1310

Esitimme mielipiteemme Pukinmäen kaavamuutoshankkeesta 22.1.2020. Siinä ilmaistut yleiset käsitykset kaupunginosamme keskeisten korttelien vallitsevan ilmeen ja asumisviihtyvyyden turvaamisesta eivät ole vuodessa muuttuneet minkään yksittäisen kohteen osalta. Täydennysrakentamisen tarpeen ymmärrämme, mutta se pitää toteuttaa olemassa olevaa kaupunginosan yleistä, arkkitehtien suunnittelutyön henkeä kunnioittaen ja samalla turvaten asukkaiden välittömän asuinympäristön tutuksi tullut ilme ja viihtyisyys.

Halusimme mielipiteellä erityisesti torjua ylimitoitettujen ehdotusten toteutuksen. Iloksemme huomaamme, että asemakaavaehdotuksessa onkin nyt muutamissa kohdissa palattu lähemmäs maanpintaa, kortteleissa vallitsevaan kerroskorkeuteen

Esitämme kantamme lyhyesti ja viittaamme aiemmin esittämiimme laajempiin perusteluihin, kirjoittamatta niitä tähän uudelleen.

Säterinportti 3 – Säterintie 7-9

Entisen seurakuntakodin paikalle kaavailtua 10-kerroksista rakennusmassa pidimme ehdottomasti aivan liian suurena, jopa uhkaavan kokoisena sijoittumaan avaran puistoalueen viereen. Nyt ehdotuksessa korkeutta on madallettu kuuteen kerrokseen. Se sopii jo paremmin yhteen lähitalojen rivistön ilmeen kanssa, arkkitehtien aikoinaan suunnitteleman Pukinmäen ydinkorttelien idean mukaisesti. Kulmaukseen sijoittuvana viisikerroksinen rakennus niveltäisi korttelin vielä paremmin puistoalueeseen.

Pysäköintirakennuksen laajentaminen kaavasuunnitelman mukaisena on mielestämme edelleen kehittämisen arvoinen ehdotus.

Säterintien varteen suunniteltu rakennus on pysynyt ehdotuksessa viisikerroksisena. Toistamme, ettei vielä ehkä ole niin äärimmäistä tarvetta sijoittaa uutta, korkeintaan viisikerroksista rakennusta olemassa olevien hyvin ahtaaseen väliin. Se veisi samalla suurkorttelin asukkailta harjanteelta ainoan pikkuisen, jäljellä olevan virkistysalueen, vihreän henkireiän oleskelumahdollisuuksineen.

Madetojankuja 1

Rakentamattomalle maa-alueelle, pysäköintialueen sijalle, on kaavaehdotuksessa 8-kerroksinen rakennus. Näin kookas rakennusmassa olisi muuten yhtenäisessä talorivistössä kuin torahammas, kauas erottuva roso. Räystäskorkeus on syytä pitää naapurien kanssa samana. Lisäksi pysäköintialueen poistuminen aiheuttaisi omat seurausvaikutuksensa autoilijoille.

Karhusuontie 12

Rivitaloalueelle suunniteltua kerrostaloa on kaavassa madallettu nyt neljään kerrokseen. Sekin vaikuttaa lähiympäristöä ajatellen liialliselta. Vertailu kuusiseinämän takana olevaan yksittäiseen, vuodelta 1958 olevaan pienkerrostaloon ei ole realistinen perustelemaan yhdestä nelinkertaiseksi kasvatettavaa kerrosmäärää. Viereiset rivitalot ovat kaksikerroksisia, itse asiassa käytännössä kaikki Säveltieltä pohjoiseen. Se katuhan aikoinaan todettiin Pukinmäen ydinalueella kerros- ja rivitalojen väliseksi rajaksi.

Pukinmäessä x.4.2021

Pukinmäki-seura – Bocksbacka-sällskapet ry

Seppo Hölttä                                           Tero Tuomisto

puheenjohtaja                                         sihteeri