Kotikaupunkipolku – interaktiivinen kartta

4973

P U K I N M Ä E N   K O T I K A U P U N K I P O L K U

Versio 16.6.2014

30 kohdetta + 6 tietolaatikkoa

Pääreittien pituus noin 4,5 km

Julkaisija Pukinmäki­-Seura ry
Toimittanut Pauli Saloranta
Työryhmä Tero Tuomisto, Lasse Rekola, Kauko Salmi
Hanketta ovat tukeneet Helsingin kaupungin aluetyön yksikkö ja Lähiöprojekti

Tulostettava kartta ja kohdekuvauksetInteraktiivinen kartta.

J O H D A N T O

Pukinmäki Vantaanjoen varressa on havaittu hyväksi asuinpaikaksi jo kivikaudella 4 000 vuotta sitten. Siitä muistona on Pukinmäen vanhin esine, taidokkaasti hiottu vasarakirves, joka löydettiin Boxbackan kartanon pellolta 1879. Jokilaakson satoja vuosia viljeltyyn maaseutumaisemaan kasvoi huvilayhdyskunta pääradan rakentamisen myötä. Sijainti sopivasti kaupungin ulkopuolella ja hyvä maasto kukkuloineen houkuttelivat tänne kaikkien yhteiskuntaluokkien edustajia työväestä aatelisiin ja virkamiehistä taiteilijoihin. Liitos Helsinkiin 1946, moderni lähiörakentaminen ja sitä seurannut täydennysrakentaminen ovat tuottaneet nykyisen runsaan 8 000 asukkaan kaupunginosan palveluineen. Monenlainen yhdistyselämä on ollut aktiivista VPK:n perustamisesta nykypäiviin saakka.

Pukinmäessä on järjestetty opastettuja kotiseutukävelyitä jo 30 vuoden ajan erityisesti Pukinmäki­-Seuran ja Pukinmäen Kisan toimesta. Vuonna 2014 toimitettu Pukinmäen kotikaupunkipolku kuljettaa omatoimisen kulkijansa näihin mielenkiintoisiin paikkoihin kävelyreitin muodossa ulottuen keskustasta Sunilanmäelle, Närepuistoon ja kehätien yli kartanon pihapiiriin.

Tervetuloa tutustumaan Pukinmäkeen!

I N T E R A K T I I V I N E N   K A R T T A

Klikkaa numeroa päästäksesi artikkeleihin.

Pukinmäen kotikaupunkipolku

K I R J A L L I S U U T T A

Aatetta, intoa ja kotiseututyötä. Tero Tuomisto 2010. TSL:n Helsingin opintojärjestö

Elämää lähiössä. Riitta Astikainen ja Riitta Heiskanen ja Raija Kaikkonen 1997. Sanoma Oy

Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä. Sirkku Laine 1996. Helsingin rakennusvirasto

Kunnon Kisa. Tero Tuomisto 2012. TSL:n Helsingin opintojärjestö

Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta. Väitöskirja. Johanna Hankonen 1994. Gaudeamus ja Otatieto

Ostari. Lähiön sydän. Sari Saresto, Anne Salminen ja Mira Vierto 2004. Helsingin kaupunginmuseo

Pukinjuuri I ja II. Lasse Rekola (toim.) 1997 ja 2006. Pukinmäki-Seura

Pukinmäen vaiheita keskiajasta nykypäiviin. Arvo M. Soininen 1980. Pukinmäki­-Seura

Pukinmäki. Aikoja ja ihmisiä. Lasse Rekola ja Tero Tuomisto 1995. Pukinmäki­-Seura

Satavuotias Pukinmäen asema. Tero Tuomisto 1986. TSL:n Helsingin opintojärjestö

Sub 26. Esikaupungeissa tapahtuu! Marja Piimies (toim.) 2009. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto