Yleinen

Pukinmäen kartanon vuokrausohje

Pukinmäen kartano

Varaukset & laskutukset

Hei,

Voitte käydä katsomassa kartanon tiloja ennen varauksenne vahvistusta. Tiloja esittelee Terttu Koivunen, p. 040 515 6408. Mikäli päädytte vuokraamaan kartanon, häneltä saatte myös avaimen ja hälytysjärjestelmän ohjeet.

Vuokrahinta on 30 €/h) ja 300 €/viikonloppu 2020-2021. Tilojen koristelu ja loppusiivous lasketaan vuokra-aikaan. Viikonloppuvuokraus alkaa perjantaina aikaisintaan klo 16.30 ja päättyy sunnuntaina viimeistään klo 24.00.

Tiloissa on astiasto, keittiökoneet (2 jääkaappia, tiskikone, mikro, kahvinkeitin jne), tuolit, pöydät ja siivoustarvikkeet. Aterimia on 35 henkilölle. Tiloihin mahtuu maksimissaan 35 henkilöä.

Ohessa vielä kartanon säännöt tiedoksi. Kun vahvistatte varauksenne, teettehän sen suoraan meille sähköpostitse tai soittamalla. Ilmoitattehan meille myös vielä osoitteenne sekä puhelinnumeronne tulevaa laskutusta varten. Haluaisimme myös mielellämme tietää vuokrauksen syyn.

Mikäli Teillä on lisää kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni!   
Terveisin

Seppo Hölttä

Pukinmäki-seura ry

puheenjohtaja

p.+358 40 731 71 74
seppo.holtta8@gmail.com

PUKINMÄEN KARTANON VUOKRAUKSEN EHTOJA

 1. Käytetään Pukinmäki-seuran kaapissa olevia astioita
 • Keittiön kaapeissa olevien astioiden käyttö on kielletty (kuuluvat päiväkodille)
 • Siivouskomerossa olevat P-seura merkillä varustetut siivousvälineet (moppisetti ja pölynimuri) ovat käytettävissä
 • Salissa oleva jääkaappi on käytössä, samoin toinen keittiössä oleva jääkaappi
 • Autolla ajo kartanon pihalle on (arkisin maa-perj.) kielletty ennen klo 16.30 (ei koske loma-aikaa)
 • Vuokraajan on itse hankittava tarvittaessa järjestysmiehet tilaisuuteensa ja huolehdittava, ettei klo 22.00 jälkeen musiikki tai melu häiritse tarpeettomasti naapureita. Musiikin on loputtava kokonaan klo 23.30 ja tiloista on poistuttava klo 24.00 mennessä. Arkisin (maanatai-torstai) tiloista on poistuttava klo 22.00 mennessä. Jos tilaisuudessa ilmenee järjestyshäiriöitä, on Pukinmäki-Seuran johtokunnan jäsenellä tai vuokravastaavalla oikeus keskeyttää tilaisuus, jolloin kaikkien on poistuttava Pukinmäki-Seuran tiloista.
 • Vuokraajan on korvattava mahdolliset kiinteistö-, irtaimisto- sekä astiavahingot. Mikäli vuokraaja säilyttää Pukinmäki-seuran tiloissa omaisuuttaan, Pukinmäki-seura ei korvaa omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja.
 • Huom! Vuokraaja sitoutuu maksamaan hälytyskeskuksen laskun (150€), mikäli tiloissa laukeaa hälytys vuokrauksen aikana. Mikäli hälytys laukeaa vahingossa, soitathan Teille ilmoitettuun hälytyskeskuksen puhelinnumeroon (numero eteisen seinällä), josta voitte perua hälytyskeskuksen tarkastuskäynnin kartanolla.
 • Tilat mukaan lukien ulkoalueet on luovutettava takaisin siivottuina. Siivoamattomasta tilasta tai alueesta peritään siivousmaksu 100 € (150€ +astiat). Rikkoutuneesta tai hävinneistä astioista laskutamme uushankintahinnan mukaisesti.
 1.  Päiväajan ulkopuolella ja viikonloppuna: Käynnistä ilmanvaihto eteisessä olevasta painokytkimestä. Yhdellä painalluksella järjestelmä toimii neljä tuntia, jonka jälkeen pitää painaa uudelleen käynnistääkseen järjestelmän (Helsingin kaupungin asentama järjestelmä!)
 1. Vuokrahinta tulee olla maksettuna 10 päivää ennen vuokrausta Pukinmäki-seuran tilille.

Seppo Hölttä

puh. 040 731 71 74

Pukinmäki-Seuran puheenjohtaja

Muistutuksemme ajankohtaiseen Pukinmäen asemakaavaehdotukseen (luonnos)

Esitimme mielipiteemme Pukinmäen kaavamuutoshankkeesta 22.1.2020. Siinä ilmaistut yleiset käsitykset kaupunginosamme keskeisten korttelien vallitsevan ilmeen ja asumisviihtyvyyden turvaamisesta eivät ole vuodessa muuttuneet minkään yksittäisen kohteen osalta. Täydennysrakentamisen tarpeen ymmärrämme, mutta se pitää toteuttaa olemassa olevaa kaupunginosan yleistä, arkkitehtien suunnittelutyön henkeä kunnioittaen ja samalla turvaten asukkaiden välittömän asuinympäristön tutuksi tullut ilme ja viihtyisyys.

Halusimme mielipiteellä erityisesti torjua ylimitoitettujen ehdotusten toteutuksen. Iloksemme huomaamme, että asemakaavaehdotuksessa onkin nyt muutamissa kohdissa palattu lähemmäs maanpintaa, kortteleissa vallitsevaan kerroskorkeuteen

Esitämme kantamme lyhyesti ja viittaamme aiemmin esittämiimme laajempiin perusteluihin, kirjoittamatta niitä tähän uudelleen.

Säterinportti 3 – Säterintie 7-9

Entisen seurakuntakodin paikalle kaavailtua 10-kerroksista rakennusmassa pidimme ehdottomasti aivan liian suurena, jopa uhkaavan kokoisena sijoittumaan avaran puistoalueen viereen. Nyt ehdotuksessa korkeutta on madallettu kuuteen kerrokseen. Se sopii jo paremmin yhteen lähitalojen rivistön ilmeen kanssa, arkkitehtien aikoinaan suunnitteleman Pukinmäen ydinkorttelien idean mukaisesti. Kulmaukseen sijoittuvana viisikerroksinen rakennus niveltäisi korttelin vielä paremmin puistoalueeseen.

Pysäköintirakennuksen laajentaminen kaavasuunnitelman mukaisena on mielestämme edelleen kehittämisen arvoinen ehdotus.

Säterintien varteen suunniteltu rakennus on pysynyt ehdotuksessa viisikerroksisena. Toistamme, ettei vielä ehkä ole niin äärimmäistä tarvetta sijoittaa uutta, korkeintaan viisikerroksista rakennusta olemassa olevien hyvin ahtaaseen väliin. Se veisi samalla suurkorttelin asukkailta harjanteelta ainoan pikkuisen, jäljellä olevan virkistysalueen, vihreän henkireiän oleskelumahdollisuuksineen.

Madetojankuja 1

Rakentamattomalle maa-alueelle, pysäköintialueen sijalle, on kaavaehdotuksessa 8-kerroksinen rakennus. Näin kookas rakennusmassa olisi muuten yhtenäisessä talorivistössä kuin torahammas, kauas erottuva roso. Räystäskorkeus on syytä pitää naapurien kanssa samana. Lisäksi pysäköintialueen poistuminen aiheuttaisi omat seurausvaikutuksensa autoilijoille.

Karhusuontie 12

Rivitaloalueelle suunniteltua kerrostaloa on kaavassa madallettu nyt neljään kerrokseen. Sekin vaikuttaa lähiympäristöä ajatellen liialliselta. Vertailu kuusiseinämän takana olevaan yksittäiseen, vuodelta 1958 olevaan pienkerrostaloon ei ole realistinen perustelemaan yhdestä nelinkertaiseksi kasvatettavaa kerrosmäärää. Viereiset rivitalot ovat kaksikerroksisia, itse asiassa käytännössä kaikki Säveltieltä pohjoiseen. Se katuhan aikoinaan todettiin Pukinmäen ydinalueella kerros- ja rivitalojen väliseksi rajaksi.

Pukinmäessä x.4.2021

Pukinmäki-seura – Bocksbacka-sällskapet ry

Seppo Hölttä                                           Tero Tuomisto

puheenjohtaja                                         sihteeri

Pukinmäen arvorakennusten tulevaisuus


* Perustettu 1978 *


Helsingin kaupunginhallitukselle


Pukinmäen arvorakennusten tulevaisuus

Kaupunginhallituksessa käsiteltiin 1.3.2021 muun muassa Päiväkoti Nuotin uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa Pukinmäen kaupunginosassa. Pidämme hyvänä sitä, että paikkakunnan lasten päiväkotitarpeesta huolehditaan.

Täällä muistetaan vielä hyvin millaisella innolla ns. lastenkylä kohosi 1980-luvulla Erkki Melartinintien varrelle. Uudisrakennukset tarjosivat silloin kipeästi kaivattuja lisätiloja koululaisille ja myös päiväkotilapsille. Päiväkotikäyttöön tulivat myös Villa Öllerin ja Villa Björkbackan perinteikkäät rakennukset.

Aikansa kutakin, voidaan hyvin todeta. Nuo entiset uudisrakennukset ovat ilmiselvästi ehtineet jo tiensä päähän, kuten kaupunginhallituksen päätöksestä voidaan lukea.

Halumme kiinnittää huomiota kahteen arvorakennukseen, joista päiväkotitoiminta loppuu. Vanhaa 1900-luvun alun jugend-tyyliä edustava Villa Öller on kivitalo, kivijalka vankkaa graniittia, ja Villa Björkbacka on puolestaan puurakenteinen, vähäeleisemmin koristeltu. Molemmat edustavat harvinaisiksi jääneinä yksilöinä vanhan Bocksbackan huvila-aikakautta, ja lisäksi edelleen sitä kansallisromanttista kulttuurimaisemaa, jonka koko tuo mäkialue aikoinaan muodosti. Nyt sitä täydentää osuvalla tavalla Lauri Astalan ympäristötaideteos Aurinkolaby-rintti (1999). Lähimaisemasta ovat kadonneet jo esimerkiksi säveltäjä Erkki Melartinin ja kenraali, orkesterinjohtaja Golowinin huvilat. Björkbacka liittyy yhdellä säikeellä myös tasavallan ensimmäiseen presidenttiin (tarkemmin: Pukinmäki – Aikoja ja ihmisiä, 1995, Pukinmäen kotikaupunkipolut, 2015).

Kun kaupunki miettii näiden arvorakennusten tulevaisuutta, toivomme ensinnäkin niiden säilymistä riittävän avoimessa maisemassa. Toiseksi toivomme niille sellaista kestävää käyttöä, joka on sopusoinnussa niiden perinteikkään ilmeen kanssa. Pukinmäessä ei ole liikaa vanhoja arvokkaita rakennuksia korkeiden kerrostalojen välissä. Suojeltu kartano on vielä näitäkin vanhempi ja se on monipuolisessa kotiseutukäytössä.

Pukinmäessä 13.3.2021

Pukinmäki-seura – Bocksbacka-sällskapet ry

Seppo Hölttä Tero Tuomisto
puheenjohtaja sihteeri
seppo.holtta8@gmail.com tero.tuomisto@kolumbus.fi


kirjaamo@hel.fi
tiedoksi: joakim.kettunen@hel.fi

Pukinmäki-seura 2020 vuosikertomus

KERTOMUS VUODEN 2020 TOIMINNASTA

                                                                                                         8.1.2021 TT                                                                                                                   

Toimintavuodesta tuli aivan poikkeuksellinen. Se johtui vuoden alussa maailmalla liikkeelle lähteneestä koronaviruksesta (Covid-19) ja sen aiheuttamasta maailmanlaajuisesta pandemiasta. Maaliskuun puoliväliin saakka toiminta jatkui tavanomaisin muodoin, mutta sen jälkeen, valmiuslain käyttöönoton jälkeen, alkoivat nopeasti poikkeukselliset ajat niin valtion ja kuntien hallinnossa kuin yhdistystoiminnassakin.

1. Tilaisuudet ja tapahtumat

Loppiaisen jälkeen tammikuun 8. päivänä pidettiin seuran hallituksen ensimmäinen kokous Pukinmäen kartanossa, Rälssintie 15, päärakennuksen salissa. Hallitus järjestäytyi puheenjohtaja Seppo Höltän johdolla tehtäviinsä. Kevään toimintaa ryhdyttiin suunnittelemaan kalenterin kanssa.  

Tammikuun lopulla, tiistaina 21.1. järjestettiin Madetojan palvelutalossa (Madetojankuja 3), edelleen yhteistyössä talon kanssa, kevätkauden ensimmäinen yhteislaulutilaisuus, laulattajina Kalle Partanen ja Anna-Liisa Väkeväinen. Osallistujia oli 20 – 30 henkeä.

Helmikuun alkupuolella lähetettiin Pukinmäen palstaviljelijöille maksulaput sekä erilaisia tiedotteita.

Helmikuun 18. päivänä oli seuraava yhteislaulutilaisuus.

Helmikuun 20. päivänä oli hallituksen seuraava kokous, lähinnä kevätkokoukseen valmistautuen. Toimintakertomus 2019 hyväksyttiin.

Torstaina maaliskuun 12. päivänä oli hallituksen seuraava kokous. Viruksen aiheuttama epidemia oli alkanut jo laajentua, ja viranomaiset antoivat ohjeita. Kokouksessa istuttiin väljästi, turvavälejä noudattaen. Vakavassa tilanteessa päätettiin keskeyttää kaikki toiminta ja lykätä kevätkokousta.

Seuraavalla viikolla 12 valtiovalta päätti valmiuslain käyttöönotosta ja pahimman epidemia-alueen, Uudenmaan rajojen tilapäisestä sulkemisesta. Valmiuslaki päättyi kesäkuun puolivälissä, mutta monet tiukat rajoitustoimet jatkuivat myös Helsingin kaupungin tekemin päätöksin.

Huhtikuun alussa haettiin muutaman henkilön voimin, Milka Reinimaan johdolla, Pakilan palstoilta pois sinne kerääntyneet ja seuran vastuulle jääneet viljelyjätökset ja rojut.

Toukokuun 15. päivänä merkittiin pidetyksi hallituksen sähköpostikokous välttämättömien ajankohtaisten asioiden merkeissä. Hyväksyttiin ja päätettiin allekirjoittaa tilinpäätös 2019 toiminnantarkastajan käsittelyä varten. Kevätkokous päätettiin siirtää syyskokouksen yhteyteen.

Toukokuun lopussa seura luovutti tavanomaiseen tapaan stipen­dejä paikallisen koulun, Pukinmäenkaaren peruskoulun oppilaille.

Syyskuun 3. päivänä kokoontui hallitus Pukinmäen kartanossa, turvavälit huomioiden, kasvomaskit yllä ja käsidesiä ulottuvilla. Lähinnä valmistauduttiin kevät- ja syyskokokseen sekä pohdittiin mahdollisuuksia muuhun syksyn toimintaan.

Syyskuun 30. päivänä pidettiin kartanossa perä perään kevät- ja syyskokoukset. Osallistujia oli turvallisin välein kymmenkunta. Kaikki asiat saatiin sääntöjen mukaan käsitellyiksi. Todettiin, ettei seuralla ole muuta toimintaa enää syyskaudella.

Kirjasto järjesti lokakuun 8. päivänä Aleksis Kivi-esitelmäillan. Alustajana oli seuran sihteeri Tero Tuomisto. Turvavälejä noudatettiin, alustajalla ja yleisöllä oli kasvomaskit.

2. Työryhmät ja niiden toiminta

Entiseen tapaan johtokunta nimesi vuoden alussa eri tehtäviin vastuuhenki­löitä sekä työryh­miä, jotka kokoontuivat satunnaisesti.

Taloudenhoidosta vastasi Nelios Oy:n jälkeen AC Laurens Oy.

Kaava-asioiden valmisteluun nimettiin Seppo Hölttä, Lasse Rekola, Tero Tuomisto, Kauko Koskinen ja Kauko Salmi.

Pukinmäen vil­jelyspalstojen asioihin liittynei­tä kysymyksiä hoi­tivat vuoden aikana erityisesti Milka Reinimaa ja Lasse Rekola, osin myös puheenjohtaja.

Yh­teis­laulutilaisuuk­sien valmistelusta vastasivat Marjukka Hautanen ja Ritva Borodavkin.

Jäsenasioiden hoidosta huolehtivat Ritva Borodavkin ja Milka Reinimaa,

Kartanosta huolehtivat erityisesti Seppo Hölttä, Juha Kaasinen ja Terttu Koivunen. Kartanon varauksista huolehti puheenjohtaja Hölttä. Poikkeusolojen takia kartanossa ei ollut vuokrauksia loppukeväällä eikä alkukesällä.

Toukokuun ja lokakuun välillä seuran edustajat huolehtivat noin 2-3 viikon välein Närepuiston kallioilla, tukikohta XII:n linnoituskaivannon eli ”monumentin” pensaikkojen karsimisesta, yleisestä siisteydestä ja roskien poistamisesta. Tehtävää hoitivat Milka Reinimaa, Seppo Hölttä ja Tero Tuomisto.

Seuran kotisivuja ylläpitoon ei vuoden aikana kiinnitetty paljoakaan huomiota poikkeuksellisten olojen takia. Ilmoitustaulun päivittämisestä huolehti seuran osalta puheenjohtaja Seppo Hölttä.

Taidetalon perustaman Nuori Taide -säätiön hallituksen varajäsenenä oli edelleen seuran edustajana Tero Tuomisto. Kokouskutsuja ei tullut. Säätiön mahdollisesta toiminnasta ei kuultu mitään.

3. Yhteydenotot, lausunnot ja kirjelmät

Johtokunnan kokouksissa keskusteltiin nyt yhdistystoiminnan ohella hyvin niukasti paikallisista tapahtumista ja tehtävistä, yleisestä viihtyisyydestä, karta­noa koskevista asioista, viljelyspalstoista tai seuran taloudelli­sesta tilanteesta.

Kartanon tilojen pysyvä mainos www.seurantalot.fi -sivuilla kotiseututalojen yhteydessä tuotti edelleen tuloksia. Sana myös levisi tyytyväisiltä vuokraajilta. Lisäksi esitettä jaettiin eri tilaisuuksissa. Vuoden alussa kartanoon hankittiin jonkin verran lisää tarpeistoa.  

4. Tiedottaminen

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopulla xxx (2019: xxx). Jäsenmaksu oli ensimmäiseltä perheenjäseneltä edelleen 10 € ja seuraavilta 5 €. Var­sinaisia jäsentiedotteita jaettiin vuoden aikana kaksi kertaa (á noin 130 kpl), osa sähköpostilla. Sähköpostiosoitteiden keräämistä jatkettiin.

Ilmaislehti Koillis-Helsingin Lähitiedon toimitukselle lähetettiin yleisötilai­suuk­sien yhteydessä julkaistavaksi puffitekstejä ja ilmoituksia sekä pari muutakin kirjoitusta.

Seuralle tullut Hyötykasviyhdistyksen Pähkylä-lehti vietiin vakiintuneen tavan mukaan kirjastoon kiinnostuneiden luettavaksi.

Tie­dottamisessa käytettiin vuoden alussa myös kirjaston, Madetojan palvelutalon ja eräiden kauppojen il­moitustauluja sekä myös pyrittiin hyödyntämään pukinmaki.fi -portaalin tarjoamia, vielä hieman keskeneräisiä mahdollisuuksia. Lisäksi ilmoitustaulua kaupunginosan keskustassa, nuorisotalon seinässä, hyödynnettiin tilaisuuksien mainonnassa.

5. Hallitus ja toimihenkilöt

Hallituksen jäsenet osallistuivat seuraavasti kokouksiin; yksi kokouksista oli sähköpostikokous.

puheenjohtaja Seppo Hölttä                     5/ yht. 5 kokousta

varapuheenjohtaja Lasse Rekola              5

sihteeri Tero Tuomisto                             5                  

                      Ritva Borodavkin               5                  

                      Marjukka Hautanen           5

                      Juha Kaasinen                    3

                      Kauko Koskinen                3                  

                      Milka Reinimaa                  4

                      Kauko Salmi                       4

Sääntöjen mukaan ovat kaikki vuosittain erovuoroisia. Hallituksen ulkopuolella toimi taloudenhoitajana Nelios Oy:n jälkeen NN / AC Laurens Oy. Taloudesta on oma kertomuksen­sa.

­Toiminnantarkastajina (tilintarkastajina) vuonna 2020 olivat edellisen vuoden syyskokouk­sen valitsemana Mauri Rantanen ja varalla Kari Vainio.

6. Muuta

Seura oli edelleen yhteisöjäsenenä kahdessa järjestössä (Pukinmäen taidekoulut ja Koillis-Helsingin lähimmäistyö Milja) sekä oli Helsingin kaupunginosayhdistysten (HELKA) jäsen ja sitä kautta Suomen kotiseutuliiton jäsen. HELKAn verkossa pidettyihin kevät- ja syyskokouksiin osallistui Milka Reinimaa.

Seura tarjosi Pukinmäen Martoille alkuvuoden ajan edelleen mahdollisuuden kokoontua tilaisuuksiinsa kartanossa.

Seura julkaisi tavanmukaisen joulutervehdyksensä ja kiitokset yhteistyökump­paneilleen sekä uuden vuoden toivotukset alueella jouluna ilmestyneen Lähitiedon sivuilla.

Pukinmäki-seura ry Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Informointi henkilötietojen käsittelystä

Laatimispäivä 31.12. 2018 (tarkistettu 22.2.2021) 

Laatija: Seppo Hölttä

Rekisterinpitäjä: Pukinmäki – seura ry

Rälssintie 15, 00720 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:   

Seppo Hölttä  

Karhusuontie 41 A 1

00780 H:ki                                                                                                                                                                         p. +358 40 731 71 74                                                                                                                                                                                                     

Sp. seppo.holtta8@gmail.com

Rekisterin nimi: Pukinmäki – seura ry:n tietosuojaseloste / jäsenrekisteri / kartanon laskutuslista sekä vuokranmaksun listaus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11§ vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Samalla tavoin kerätään vuokrauksesta (asunnot ja kartanon tilat sekä viljelypalstat) vuokrauksessa, laskutuksessa ja sen seurannassa tarvittavat tiedot. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11§ vaatimat henkilötiedot. Jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka (postiosoite), puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jäsenyyden alkamisajankohta sekä lisätiedoissa mahdolliset kiinnostuksen kohteet. Rekistereitä käytetään ainoastaan laskutusta ja jäsentiedotteiden postitusta varten sekä oman toiminnan suunnittelussa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, silloin kun hän hakee jäsenyyttä tai on vuokraamassa tiloja tai viljelypalstaa. Muutokset tiedoissa tulee jäsenen itse huolehtia rekisterinpitäjälle.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi poikkeustapauksissa. Nämä voivat olla esimerkiksi viranomaisten vaatimia tietoja julkisiin tapahtumiin liittyen. Tällöinkin tarvitaan henkilökohtainen lupa yksilöityyn tapahtumaan liittyen.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

 Tietoja ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaaliset rekisterit säilytetään kunkin rekisterin hoitajan vastuulla lukituissa paikoissa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Manuaalista rekisteriä käsittelee siihen yhdistyksen hallituksen nimeämä henkilö.                                            

Henkilökohtaisella tietokoneella olevat tiedot ovat salasanojen takana ja vain puheenjohtaja tai hallituksen erikseen määräämän henkilön hallinnassa.

Tarkastusoikeus: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisten virheiden korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli tiedot halutaan tarkastaa, tulee se tehdä todistettavasti rekisterinpitäjälle ja vaatia oikaisua kirjallisesti. Rekisterinpitäjän tulee varmistua oikaisun pyytäjän henkilöllisyydestä ja vastata asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.  

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain se aika, kun on tietojen käyttötarve tai viranomainen määritellyt laissa tai asetuksessa. Tarpeeton tieto hävitetään poistamalla se joko digitaalisesti tai paperiversiot silppuamalla ne silppurissa.