Koti Blogi

Pukinmäki-päivät 25.5.-26.5.2019

Ohjelma:

10.00  Tilaisuuden avaus, Pukinmäki-seuran pj. Seppo Hölttä

10.05 Ohjelman ja toimijoiden esittely. Nina Virtanen

10.20 Maddaleena – tanssiva, laulava ja taikova nukke

11.00 Sirkus ja katutansiesityksiä, Pukinmäen taidekoulut

11.15 Lasse LIemola – ikinuori suosikki jo 50-luvulta

11.50 Helsingin Kristillisen koulun esityksiä

12.20 Nina Virtanen laulu

13.00 Stadin Juhlaorkesteri, solistina Henna Hartikainen

 

Kellonajat ovat noin aikoja

 

Sunnuntaina 26.5. kello 10.00 Kävelykierros kotiseudulla,

vetäjänä kotiseutuneuvos Tero Tuomisto

Lapsille pomppulinna käytettävissä omien vanhempien valvonnassa.

 

 

Pormestarin asukasilta pidetään Pukinmäessä tammikuussa

Pukinmaki__Koulu_Helfikoko.jpg

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren asukasilta pidetään torstaina 24. tammikuuta Pukinmäenkaaren peruskoululla.

 

Kello 19.00 alkavan illan aikana asukkaat voivat kysyä Pukinmäen asioista Helsingin kaupungin toimialojen johtajilta ja pormestarilta. Tilaisuus päättyy kello 20.30.

 

Saapumalla paikalle jo kello 17.30 voi Pop up -tapahtumatorilla vaihtaa ajatuksia alueen asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta vastaavien asiantuntijoiden kanssa.

 

Tilaisuuden järjestäjille voi ennalta lähettää ajatuksia ja kysymyksiä täällä. Ennakkokysymykset huomioidaan asukasillan valmistelussa.

 

Tilaisuuden järjestää Helsingin kaupunginkanslia yhdessä Pukinmäki-Seuran kanssa.

 

Asukasilta lähetetään suorana lähetyksenä ja myöhemmin tallenteena Helsinki-kanavalla.

 

Asukasillassa on lastenhoitopalvelu yli 3-vuotiaille yhteistyössä Pienperheyhdistys ry:n ja Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen kanssa.

 

Koulun osoite on Kenttäkuja 12.

 

#pormestarinasukasilta

Pukinmäki-päivät

Tapahtuman esittelyteksti

Puksun sirkuksen perinteiset joulushow’t 20 vuotta

Joulushow.jpg

Pukinmäen sirkuskoulun joulushow´t täyttävät pyöreitä! Tänä vuonna järjestettävät esitykset ovat 20. kerta, kun karismaattiset eri-ikäiset nuoret sirkustaiteilijat ottavat estradin haltuunsa. Luvassa on kolme erilaista esityskokonaisuutta, joiden numeroissa eri-ikäiset sirkuskoulun oppilaat esittelevät taitojaan.

Nykysirkus on yhdessä tekemisen hauskuutta, mutta myös oman osaamisen jatkuvaa haastamista. Tule kokemaan nykysirkuksen ilo ja energia!

Koko perheelle sopivat esitykset Malmitalon Malmisalissa joulukuussa. Tervetuloa!

Esitysten omista linkeistä löydät tarkempaa tietoa:

Lucir – hohtava

To 14.12. klo 18.30

Pe 15.12. klo 19.30

Joulun taikaa etsimässä

La 16.12. klo 12.30

Tule hyvä kakku!

La 16.12. klo 16.00

Su 17.12. klo 15.00

Paikka:

Malmitalo

Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki

Lippuhinnat palvelumaksuineen:

Peruslippu 13,50 €

Alennuslippu 10,50 €

Ryhmälippu 7,50 €

Lipunmyynti: www.lippu.fi tai www.malmitalo.fi/fi/malmitalon-lipunmyynti

Järjestäjä: Pukinmäen Taidekoulut / Pukinmäen sirkuskoulu

www.taidekoulut.fi

Toimintasuunnitelma 2018

* Perustettu 1978 *

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 201 8

 

Sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on

– kehittää toimialuettaan sen väestön etujärjestönä vaikutta­malla mahdollisuuksien mukaan toimialueensa maankäyttöön ja rakentamiseen sekä eri palveluihin ja muihin toimintoihin jo asioiden valmistelu­vaiheessa ja päätöksenteossa,

– harjoittaa ja edistää kotiseudun tutkimusta ja muuta paikal­lista kulttuuritoimintaa sekä vaalia perinteitä toimialueel­laan,

– syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä lisätä kaikin tavoin heidän kiintymystään omaan kotiseu­tuunsa sekä

– olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssitee­nä.

* * *

Sääntö­jen ja toimin­nan edellyt­tä­miä ovat seuran kevät- ja syysko­kous sekä johto­kunnan kokoukset suunnil­leen kuu­kausittain. Paikkakunnalla ovat yhteisiä vakiin­tuneita suurempia tapahtu­mia muun muassa toukokuussa Pukinmäki-päivät, joille seura osallistuu yhteistyössä paikka­kun­nan järjestö­jen ja kaupun­gin eri hallintokuntien kanssa, sekä itsenäi­syyspäi­vän lipunnostotilaisuus palokunnantalolla. Muita yhdistysten yhteisvoimin toteuttamia mahdollisia tapahtumia ovat laskiaisrieha, siivoustalkoot ja alkusyksyllä Puksun rastit. Jäsenhankintaa jatketaan pitämällä seuran esitteitä tarjolla tilaisuuksissa ja muun muassa kirjastossa.

Seuran perustamisesta tulee kuluneeksi 40 vuotta. Teema näkyy vuoden mittaan eri tapahtumissa. Varsinainen juhlatilaisuus järjestetään syksyllä.

Johtokunta nimeää tarvittaessa toimikuntia tai työryhmiä huolehti­maan erityis­ten asioiden, lausuntojen tai tapahtumien valmistelusta. Oman valmisteluryhmän tarvitsevat ainakin tiedottaminen ja kotisivut, erilaiset kaava-asiat ja liikennekysymykset, kar­tano, viljelys­pals­tat, yhteislaulutilaisuudet ja perinneasiat.

Toimin­nan tuotoilla huoleh­di­taan erityises­ti kartanolle tarpeellisten tarvikkeiden ja varustei­den hankin­nasta. Kartanoa vuokrataan kokouksiin, perhejuhliin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Kaupunginosassa kiertävän kotikaupunkipolkua hyödynnetään eri tapahtumissa. Siitä kertovaa opaskirjasta pidetään jatkuvasti tarjolla kiinnostuneiden ostettavaksi.

­Ke­vät- tai syyskau­del­la järjes­tetään mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan teatteri- tms retki jäsenis­töl­le. Yhteistyös­sä varsinkin Pukinmäki-päivien yhteydessä järjestetään kävely- tai muita kuntoliikuntata­pahtu­mia mahdolli­suuksi­en mukaan.

Paikkakuntaa koskevaa suunnittelua ja kaavoitusta seurataan tiiviisti, koskee se sitten rakentamista, liikennekysymyksiä, viheralueita tai eri ikä- ja väestöryhmien erityistarpeita. Tarvittaessa ollaan yh­teydes­sä ao. suunnit­te­li­joihin, virka­mie­hiin ja päättä­jiin.

Seura osallistuu paikkakunnan kehittämiseksi viihtyisänä ja eri ikäryhmille turvallisena kaupunginosana, läheisinä yhteistyökumppaneina paikkakunnan muut järjestöt sekä peruskoulu, kirjasto ja myös eri hallintokuntien edustajat. Yhteistyöllä jatketaan Pukinmäkitalon toimintaedellytyksien kehittämistä paikallisena toimintakeskuksena.

Seura hoitaa Pukinmäen ja Pakilan viljelyspalstoja kaupungin vuokra­laise­na. Viljelijöille jaetaan ajankoh­tais­ta tietoa ilmoi­tus­tauluilla, tiedot­tein tai yhteisissä tapaami­sissa sekä verkossa. Kartanon uutta esitettä pidetään esillä tilaisuuksissa ja varsinkin kirjaston esitehyllyssä.

Mahdollisten perinneiltojen yh­teydes­sä ja muutenkin pyritään kokoamaan talteen muistitie­toa ja valoku­via. Perinnejulkaisujen Pukinjuuri I:n ja II:n sekä postikorttien myyntiä jatke­taan. Muita­kin myyn­tiartikkeleita pyritään kehittelemään (historiallisten postikorttien sarjalle jatkoa, ehkä myös esim. kartano­ai­hei­nen kalente­ri, ­pie­ni pöytävii­ri, T-paita tms). Seuraavan perinnejulkaisun suunnittelua jatketaan.

Keväällä ja syksyllä järjeste­tään suunnilleen kuukausittain yhteislauluiltoja Madetojan palvelutalolla yhteistyössä talon kanssa, sekä talossa asuvien vanhusten että muidenkin iloksi ja virkistykseksi. Lisäksi tarpeel­li­seksi katso­tuista ajankohtaisista aiheista järjestetään muitakin yleisötilaisuuksia yhteis­työs­sä, kirjas­ton, koulujen, seura­kunnan, muiden paikallisten järjestöjen, yrittäjien jne kanssa.

Vuoden kuluessa järjestetään avoimia yleisötilaisuuksia ajankohtaisiksi ja tarpeellisiksi katsotuista aiheista vähintäänkin sääntömääräisten kokousten yhteydessä. Seura osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan alueella järjestettäviin siivoustalkoisiin.

Tietoa toiminnasta kerrotaan jäsenkirjeillä, seuran sivuilla Pukinmäki-portaalissa, tiedotteilla ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen paikallisia lehtiä. Kirjastossa pidetään nähtävillä seuran johtokunnan yhteystiedot sekä tarvittaessa tiedotteita ja muutakin aineistoa. Nuorisotalon seinässä olevaa ilmoitustaulua hyödynnetään myös.

Seura osallistuu HELKAn ja Kotiseutuliiton kokouksiin, koulutustapahtumiin sekä niiden ja kaupungin tiedotus­ti­lai­suuk­siin. Yhteistyötä pidetään yllä koillisen alueen muiden kaupun­gin­osayh­dis­tys­ten, erityisesti Savela-seuran, Malmi-seuran ja Tapaninvainion kaupunginosayhdistyksen kanssa yhteisiksi koetuissa paikallisissa asioissa.

Johtokunta

Puxun Rastit 2017

pdf

Tervetuloa Puxun Rasteille lauantaina 23.9. klo 10-13.

Ilmainen koko perheen tapahtuma!

Aloita rastien keräily vaikkapa Madetojan palvelutalosta Madetojankujalta.

Terveisin, alueen yritykset ja järjestöt yhteistyössä

ESITE552.02 KB16/09/2017, 10:41

 

PUXUN RASTIT 23.9.2017

Koko perheen ilmaistapahtuma PUXUN RASTIT la 23.9.2017 Pukinmäen alueella Ohjelma klo 10-13 ellei toisin mainita.

KERÄÄ RUXEJA JA OSALLISTU ARVONTAAN!
Tutustu eri toimijoiden rasteihin ja kerää heiltä ruxeja.
Kun olet kerännyt 6 ruxia, osallistut yllätyspalkintojen arvontaan.
Voit aloittaa miltä tahansa rastilta.
KIRJOITA NIMESI JA PUHELINNUMEROSI SIVUN ALALAITAAN.
Palauta tämä ohjelma siihen rastipaikkaan, jossa vierailet viimeiseksi.
Rasteilla esittäytyvät:

Juhlavuoden kesäretki Tuusulanjärven maisemiin

 

09.30 Lähtö Pukinmäen aukiolta

10.00 Opas liittyy seuraan Krabin parkkipaikalta,

         Munkkikahvit ja vierailu ilmatorjuntamuseolla.

11.30 Tutustuminen Sibeliuksen Ainolaan

12.30 Siirrytään Lottamuseolle, jossa keittolounas ja museoon

         tutustuminen.

14.00 Vierailu Halosenniemessä. Taidemaalari Pekka Halosen vuonna

         1902 valmistunut ateljeekoti.

 

15.30 Kotimatkaa alkaa ja takaisin Pukinmäessä ollaan klo: 16.00

 

Hinta 60 € / hlö

IBAN: FI 37 2336 1800 0115 60

Ilmoittautumiset 31.7.2017 mennessä: ritva.borodavkin@gmail.com

tai 050 3630775. Seuran jäsenille 10 euron alennus. Hinta sisältää ohjelmassa mainitut asiat.

         

              

 

Pukinmäki-päivä

Pukinmaki paiva juliste A4

 

LISÄTIEDOT: Seppo Hölttä / puh. 040 731 7174