16 – Pukinmäen vanha kansakoulu

1643

Valmistui vaiheittain 1952–54, suunnittelija Erik Lindroos. Uudenaikainen koulutalo merkitsi valtavaa parannusta Pukinmäen kouluoloihin. Se sisälsi kahdeksan luokkahuonetta, ruokasalin, luonnontietoluokan, käsityöluokat sekä juhlasalin ollen aikanaan Pukinmäen suurikokoisin rakennus. Talon hinnaksi tuli 100 miljoonaa markkaa, joka vastaa nykyrahassa 3,15 miljoonaa euroa. Huoliteltu opettajien sisäänkäynti pergoloineen kertoo sivistyksen arvostuksesta. Huomaa myös julkisivun ikkunoiden erkkerit kuin kantakaupungin asuinkerrostaloissa.

      Vaikka oppilaita oli 240, Pukinmäessä ei aluksi tarvittu vuorolukua ainoana kansakouluna koko Helsingissä. Myöhemmin kyllä turvauduttiin vuorolukuun ja parakkeihinkin. Myös kirjastoa ja neuvolaa oli alun perin suunniteltu samaan rakennukseen, mutta niistä luovuttiin. Peruskoulujärjestelmään siirryttiin 1977 ja ala-asteen koulu sulautui uuteen koulutaloon urheilupuiston laidalle 2010. Nyt rakennus on peruskoulua korvaavana kristillisenä kouluna, jonka yhteydessä toimii myös kristillinen musiikkikoulu.