10 – Soinisen kokeilukoulu

1460

Rakennus valmistui 1913 Mikael Soinisen (1860–1924) kodiksi. Soininen oli kasvatustieteilijä, professori, kansanedustaja, opetusministeri, kouluylihallituksen ylijohtaja ja kattavan oppivelvollisuuden toteuttaja maassamme. Hän kehitti koululaitoksen pedagogisia menetelmiä ja ehdotti radikaalisti mm. uskonnon opetuksen siirtämistä kansakoulusta pyhäkouluun. Vuonna 1912 Soininen nimitettiin koulu-uudistusta suunnittelevan komitean puheenjohtajaksi ja seuraavana vuonna hän perusti kokeilukoulun Pukinmäeltä ostamaansa Lundellin huvilaan, jossa asui itsekin 1914–18. Soinisen opetusmetodit painottavat omakohtaista havainnointia alkaen säätilasta viljalajikkeiden kasvatukseen ja maastokartoitukseen – kotiseutuopetuksen ollessa kaiken keskus.

Kokeilukoulussa oli eräät Pukinmäen ensimmäisistä sähkövaloista heti vuodesta 1913. Siellä opettivat Soinisen lisäksi hänen tyttärensä Elma, sen jälkeen miniänsä Aliina Soininen. Koulu lopetti toimintansa uuden kansakoulun valmistuttua 1954, mutta Soinisen perinne jatkui siellä ja edelleen Pukinmäen ala-asteella sekä 1997 alkaen uudessa koulutalossa Pukinmäenkaarella: sinne hakeutui Soinis-henkisiä opettajia, jotka perehtyivät Soinisen pedagogiikkaan kyselemällä elossa olevilta sukulaisilta ja tekivät opintomatkankin tämän jalanjäljissä Viroon.

Soiniset itse tarjosivat talonsa Pukinmäen sivukirjaston sijoituspaikaksi vuonna 1956. Sen tultua lakkautetuksi 1968 talo on ollut tyhjillään, edelleen suvun hallussa ja sen kohtalo herättää suurta kiinnostusta. Rakennuksen kunnossapitoa kannustettiin 1980-luvulla kaupungin toimesta uhkasakollakin.